Kurs

  • Norsk for fremmedspråklige. Alle nivåer. Lang erfaring, jf. også ”Kompetanse”
  • Undervisning i russisk, alle nivåer
  • Individuell- og gruppeundervisning
  • Skreddersyr kurs etter kundenes ønske