Oversettelse

Oversetter brukerveiledninger og manualer, rapporter, brosjyurer, skjønnliterære bøker, presentasjoner, prosjektmateriell, for offentlig forvaltning.

Spesialkompetanse:
  • Fagbevegelse
  • Samfunnsliv
  • Forretningsavtaler
  • Strålevern
  • Miljøvern
  • Avis og trykk
  • Rettsvesenet
  • Årsrapporter
  • Skipsbygging
  • Petroleum