Rådgivning

Aktører i næringslivet har et vesentlig konkurransefortrinn når de har kjennskap til språk og kultur til det landet de samarbeider med.

Outsourcing kan være en fin løsning.

Vi tilbyr rådgivning i russiske forhold samt oppfølging av avtaler og forretninger i Russland.

Vi samarbeider med flinke advokater i Russland som kan sikre deres forretninger.