Tolking

Simultantolking

 • Møter
 • Konferanser

 

Konsekutivtolking

Spesialkompetanse:

 • Fagbevegelse
 • Samfunnsliv
 • Forretningsavtaler
 • Strålevern
 • Miljøvern
 • Avis og trykk
 • Rettsvesenet Årsrapporter
 • Skipsbygging
 • Petroleum